Dziś na blogu 161infocafe dokument z 2003 roku – „Dem, Der Ikke Hopper”. Jest to prawie godzinna relacja z akcji skierowanych przeciwko neofaszystom, przeprowadzanych na przestrzeni 10 lat przez duński ruch antyfaszystowski. Na obraz składają się unikalne filmy z blokad, wywiady z aktywistami i relacje telewizyjne.

więcej o ruchu antyfaszystowskim w Danii: http://antifa.dk/

Reklamy