Historia Weather Underground
1h30min

W 1969 roku niewielka grupa lewicowych studentów zapowiedziała zamiar obalenia rządu USA jako sprzeciwu wobec wojny w Wietnamie. Dokument bada powstawanie i upadek tego radykalnego ruchu, byli członkowie mówią otwarcie o pasji, którą kierowali się w tym czasie. W filmie wykorzystano materiały archiwalne z lat 1960 i 1970. Byli członkowie Weather Underground mówią o swoim zaangażowaniu, doświadczeniach i działaniach, które doprowadziły do umieszczenia ich na liście osób poszukiwanych przez FBI.

Film analizuje działania grupy w kontekście innych ruchów społecznych w tym czasie. Pojawiają się wywiady z byłymi członkami Studentów dla Demokratycznego Społeczeństwa (Students for a Democratic Society – SDS) i Partii Czarnych Panter (Black Panther Party – BPP).

W filmie dokonano również analizy sposobów tłumienia protestów przez rząd USA, poprzez projekty takie jak np. COINTELPRO.

Reklamy