11.11.2012 - DEMONSTRACJA - RAZEM PRZECIWKO FASZYZMOWI I NACJONALIZMOWI!

„2012: W kraju władze przejęła skrajna prawica. Po ulicach paradują nacjonalistyczne patrole i paramilitarne bojówki. Wszelkie objawy wolności, różnorodności i tolerancji są brutalnie tłumione. Idee nacjonalistyczne i neofaszystowskie zdominowały nasze szkoły, miejsca pracy, media i kulturę. W kraju rządzi Ruch Narodowy: Młodzież Wszechpolska i ONR….”

Cięcie! Nigdy więcej. W takim kraju nie chcemy żyć!

Skrajna prawica przyjęła strategię. Najpierw powstał Marsz Niepodległości aby zjednoczyć nacjonalistyczny front i ukryć jego prawdziwe oblicze. Stowarzyszenie MN zamierza przekształcić się w Ruch Narodowy, a ten w faszyzującą partię, która będzie próbowała wejść do parlamentu.

Kryzys gospodarczy, bezrobocie, wzrost cen, problemy mieszkaniowe – nacjonaliści wykorzystują niepokój społeczny do własnych celów. Ci sami ludzie terroryzują wszystkich, którzy nie pasują do białej, heteroseksualnej i narodowej wizji kraju. W minionych kilkunastu latach zamordowali już kilkadziesiąt osób. Ostatnią w tym roku w Białymstoku. Breivik w swoim manifeście uznał polskich narodowców za inspirujących.

Maszerując z krzyżami celtyckimi i innymi rasistowskimi symbolami kontynuują tradycje swoich przedwojennych organizacji odpowiedzialnych za pogromy, antysemicka nagonkę i getto ławkowe. 11-ego listopada po raz kolejny zobaczymy hajlujacych „polskich patriotów”. Święto Niepodległości staje się ich świętem?

Jesteśmy ruchem antyfaszystowskim zorganizowanym w Porozumieniu 11.11. Na co dzień działamy na wielu obszarach społecznych. Zajmujemy się problemami lokatorskimi, kwestiami pracowniczymi, prawami kobiet i innych grup dyskryminowanych. Staramy się walczyć z niesprawiedliwością społeczną i nadużyciami władzy. Idea antyfaszyzmu łączy nas na co dzień.

Wzywamy was do wyjścia razem z nami na ulice. W ostatnich latach skutecznie blokowaliśmy narodowcom dostęp do centrum miasta. W tym roku wzywamy 11 listopada do antyfaszystowskiej manifestacji! Obnażymy oblicze, ciągłość i wspólne korzenie przedwojennych i współczesnych ugrupowań faszyzujących w Polsce. Przypomnimy też historię polskiego ruchu antyfaszystowskiego, który kontynuujemy i współtworzymy.

Zapraszamy na antyfaszystowską manifestację. Nie czekaj aż zapukają do Twoich drzwi. Razem przeciwko faszyzmowi i nacjonalizmowi!

Zapraszamy na antyfaszystowską demonstrację 11 listopada!

Demonstracja ma na celu obnażenie oblicza polskich ugrupowań faszyzujących, zarówno tych przedwojennych, jak i ich współczesnych kontynuatorów. Dlatego przejdziemy po szlaku miejsc związanych ze skrajnie prawicową przemocą. Będą to miejsca, w których doszło do aktów przemocy ze strony nacjonalistów w ostatnich latach – napaści na tle ksenofobicznym, homofobicznym i rasistowskim. Na rondzie De Gaulle’a będziemy mówili o ksenofobicznym ataku narodowców na rosyjskich kibiców, w czasie Euro 2012, na Nowym Świecie – o terroryzowaniu siedzib i lokali organizacji lewicowych, LGBT i innych – nie pasujących do białej, narodowej, heteroseksualnej wizji świata. Na trasie będą też miejsca historyczne takie jak Krakowskie Przedmieście czy Uniwersytet Warszawski gdzie w latach 30-tych „narodowcy” organizowali regularnie antysemickie ekscesy. Na trasie będą też akcenty odnoszące się do oporu antyfaszystowskiego, przejdziemy obok miejsc związanych z działalnością Janusza Korczaka, ale też po miejscach blokad antyfaszystowskich z ostatnich lat. Manifestacja ruszy spod Pomnika Bohaterów Getta aby podkreślić dokąd prowadzą idee nacjonalistyczne i faszyzujące. Razem przeciwko faszyzmowi i nacjonalizmowi! Z antyfaszystowskim pozdrowieniem,

Porozumienie 11 listopada

Reklamy