COINTELPRO było tajnym programem FBI obejmującym lata 1956-1971, mającym na celu osłabienie popularnych ruchów politycznych i społecznych, jakie ogarnęły kraj w latach 60 -tych. Nazwa jest skrótem od „Counter Intelligence Program” – Program Kontrwywiadowczy – jednak jego celem nie byli tylko szpiedzy. FBI postanowiła eliminować „radykalną” polityczną opozycję istniejącą w Stanach Zjednoczonych m.in. Czarne Pantery, Students for a Democratic Society lub Weather Underground. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że była to zaawansowana psychologiczna operacja, nastawiona konkretnie na specyficzne ukierunkowanie „ideologicznych” trendów – przekonań itp. W filmie znajdują się wywiady z aktywistami, a także przedstawiono i omówiono konkretne działania mające na celu osłabianie ruchów społecznych, szczególnie: antynuklearnych, antymilitarnych, pacyfistycznych, feministycznych, antydyskryminacyjnych i lewicowych.