za: (http://www.znp.uw.edu.pl/)

Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warszawskim wyraża swoje zaniepokojenie aktywnością na naszej uczelni ugrupowań bliskim wzorom faszystowskim. Wyrazem tego była próba organizacji spotkania z udziałem przywódców Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo – Radykalnego w prestiżowym Auditorium Maximum, a następnie zakłócenie przez zamaskowanych bojówkarzy wykładu prof. Magdaleny Środy – ogłoszone jako akcja odwetowa za uniemożliwienie przeprowadzenia ww. spotkania.

     MW i ONR są organizacjami bezpośrednio nawiązującymi do ugrupowań pod tymi samymi nazwami z lat trzydziestych XX wieku inspirujących się faszyzmem i propagujących m. in. getta ławkowe dla studentów żydowskich, a ostatecznie wykluczenie studentów i wykładowców pochodzenia żydowskiego ze szkół wyższych. Jak wiemy, getta ławkowe wprowadzono także na Uniwersytecie Warszawskim, co stanowiło jedną z najciemniejszych kart w historii naszej uczelni. Próby pogrobowców MW i ONR, próbujących w dzisiejszej Polsce wskrzeszać politykę nienawiści wobec „innych” i przywracać najgorsze tradycje bojówkarskich ataków, muszą zostać zdecydowanie potępione.

     Żaden przedstawiciel MW, ONR czy podobnych ugrupowań nie powinien mieć wstępu na uniwersyteckie katedry. Ich poglądów i działań nie można bowiem traktować jako akceptowalnej części debaty publicznej. Tak jak o nazizmie nie debatuje się z sympatykami NSDAP, a o Holokauście z jego negacjonistami, debat o polskiej wersji inspiracji faszyzmem nie toczy z bojówkarzami broniącymi przedwojennych gett ławkowych. Uniwersytet powinien być miejscem dyskusji i prezentacji różnych poglądów, także tych kontrowersyjnych. Nie mogą być to jednak poglądy zmierzające do dyskryminacji i prześladowań, które ostatecznie dotykać będą także osób wewnątrz społeczności akademickiej niepasujących do nacjonalistycznych wzorców. Oczekujemy, że władze UW, które słusznie odmówiły zgody na przeprowadzenie propagandowego spotkania MW i ONR, nadal będą zajmować w tej sprawie stanowcze stanowisko.

Warszawa, 13 marca 2013 r.