Poważna sytuacja w Calais!


Wszystkie istniejące skłoty oraz obozy uchodźców zostaną eksmitowane w przeciągu kilku kolejnych dni!

*27 maja policja zniszczy trzy obozy namiotowe, dające dach nad głową 600 osobom, które udało się postawić uchodźcom w walce po długiej serii eksmisji i nękania ze strony władz. Nie ma przy tym mowy o żadnej alternatywie, nie przedstawiono żadnej propozycji rozwiązania problemu tych ludzi. Ponadto jedno centrum społeczne oraz dwa inne skłoty dostały wyrok
eksmisji obowiązujący od 30 maja. Oznacza to, że na ulicę trafi około 800 sób.*

W tym mieście, które jest skoncentrowanym punktem tranzytowym, ostatnim przystankiem przed Wielką Brytanią – skłoty są jedynym istniejącym rozwiązaniem problemu mieszkaniowego. Są również narzędziem w walce i oporze wobec wszechobecnej przemocy i nękania ze strony policji, której poddawani są uchodźcy tak w obozach namiotowych jak i na ulicach Calais.

Dziś rozpoczyna się kolejna odsłona wojny przeciw skłotom z burmistrzynią Calais w roli głównej. Tym razem zdecydowała ona złożyć propozycję prawną by zmodyfikować zasadę 48 godzin (która notabene nie istnieje w prawie francuskim). Nie posiadamy zbyt wielu informacji na temat dokładnej treści proponowanego prawa, wiemy jednak z całą pewnością, iż będzie ono sprzeczne z prawem do dachu nad głową dla wszystkich. Wszystkie więc istniejące skłoty we Francji staną się zagrożone przez to prawo.

Apelujemy więc już teraz do wszystkich skłoter(sów)ek aby w swoich własnych miastach zorganizowa(li)ły akcje stawiające zdecydowany opór temu zamachowi na prawo do dachu nad głową. Ponad wszystko jednak wzywamy wszystkich, aby
przyjechali walczyć z tą propozycją prawną w miejscu gdzie ona się rodzi – w Calais.


Apelujemy o przybycie i opór wobec tych planowanych eksmisji oraz o otwieranie kolejnych pustostanów w Calais.

Wzywamy wszystkich tych, którzy sądzą, że czas zakończyć tę od lat trwającą zabawę w kotka i myszkę, która polega na nieustających falach eksmisji.

Antyfaszystki, aktywistki, ZADystki, wojowniczki o wolność: Przybywajcie  wspierać walkę w Calais!

http://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/

http://www.nordlittoral.fr/calais/le-prefet-annonce-la-fermeture-au-plus-tot-des-ia10b0n110213

__________________________________________________
Emergency situation in Calais!

All squats and camps will be evicted in the next few days!
On May 27th, the three main camps of Calais will be destroyed by the
police. More than 600 people live in these camps, which were won
through constant migrant struggle after a long series of evictions. No
solution has been proposed for the evicted migrants. Moreover, a social
center and two further squats are up for eviction starting on May
30^th. All told, more than 800 people will be put on to the street.

In this stopping point on the way to England, squatting is the only
housing solution that exists. It is also a tool of resistance for
migrants to protect themselves from violence and police harassment in
the camps and in the city. Today, the mayor of Calais’s fight against
squatting has reached a new low. This time she has proposed a law which
would change the 48 hour period in which squats must be evicted (which
is not officially set down in French law). We know very little about
the content of this law, only that it will attack the right to housing
for all. The entire future of squatting in France is endangered by this
law.

We call all squatters to take action in their own cities to defend
themselves from this grave threat to the right to squat. Moreover, we
call all squatters, activists and militants to come fight this law
where it was born: here, in Calais!

We call everyone to come and resist these evictions and to squat more
empty buildings in Calais.

We call everyone who believes that after years of constant evictions
with no solution for housing the migrants, this game of cat and mouse
must end.

Antifascists, militants, activists, Zadists, freedom marchers: come
support the struggle in Calais!

[1]http://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/category/news/
*_______________________________________________*
Radical-europe mailing list
[2]Radical-europe@listes.agora.eu.org
[3]http://listes.agora.eu.org/listinfo/radical-europe

References

1. http://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/category/news/
2.
https://www.fastmail.fm/html/?MLS=MR-**f278323u237567*&SMB-CF=278323&SMR-PT=&SMR-UM=f278323u237567&u=e8e741ae&MSignal=MC-FN*U-1*Radical-europe%40listes.agora.eu.org
3. http://listes.agora.eu.org/listinfo/radical-europe

Reklamy