Tekst przygotowany razem z jednym z naszych czytelników. Jest to głos części osób biorących udział w demonstracji „Razem Przeciwko Nacjonalizmowi”.

ak

 

 

 

 

 

 

 

O ile jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę oraz wielość opinii na kwestie polityki historycznej, jednak istnieją rzeczy, z którymi nie możemy się zgodzić.

Sprzeciwiamy się zawłaszczaniu historii oraz miejsca pamięci Polskiego Państwa Podziemnego przez skrajną prawicę. Bliskie nam są postulaty zawarte w Testamencie Polskiego Państwa Podziemnego takie jak podniesienie dochodu społecznego i sprawiedliwy jego podział, uspołecznianie przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz kluczowych gałęzi przemysłu i wszelkich instytucji finansowych, równouprawnienie polityczne mniejszości narodowych oraz swoboda walki dla klasy robotniczej o jej prawa w ramach nieskrępowanego ruchu zawodowego.

Postulaty te są sprzeczne z tradycją skrajnej prawicy, która stara się za pomocą życzliwych sobie instytucji publicznych zawłaszczać nie tylko szyld ruchu oporu podczas II wojny światowej, ale również konkretne postacie służące w Armii Krajowej takie jak Jan Bytnar ps. „Rudy” czy też powstańców warszawskich.

Warto przypomnieć, że Armia Krajowa wydała wiele wyroków śmierci na kolaborantów i szmalcowników, oskarżonych o działania przeciw Żydom. W latach 1942-1945 działała “Żegota” – pomagająca polskim Żydom humanitarna organizacja podziemna będąca organem PPP. Wśród warszawskich powstańców znajdowali się członkowie i członkinie Żydowskiej Organizacji Bojowej, walczyło także wiele osób o poglądach socjalistycznych (bataliony OW PPS i Milicji Robotniczej PPS), syndykalistycznych (104 Kompania Syndykalistów), a nawet komunistycznych i anarchistycznych.

Skrajna prawica wykorzystuje ten stan rzeczy zbyt długo. Naszym zdaniem sprzeciw wobec jakiejkolwiek polityki historycznej i oddawania tej tradycji skrajnej prawicy poprzez wiąże się z oddaniem tego pola rewizjonistom historycznym.

Jednak podkreślamy, że nie chcemy się w ten sposób narzucać jednowymiarowego dyskursu narodowo-patriotycznego w ruchu antyfaszystowskim, ani zrywać w jakikolwiek sposób z ideami anarchistycznymi i lewicowymi. Nie możemy przejść obojętnie wobec antysemityzmu jaki występował wśród nacjonalistycznych grup wchodzących w skład Polskiego Państwa Podziemnego. Potępiamy tragiczne przypadki morderstw na Żydach dokonywanych przez żołnierzy NSZ jak i w niektórych przypadkach AK.

Demonstracja „Razem przeciwko nacjonalizmowi” była zorganizowana przez różne środowiska wolnościowe. Wśród nas są antyfaszyści i antyfaszystki, które odwołują się się do idei ogłoszonych w Testamencie Polskiego Państwa Podziemnego.